Det var en gang...

En vårdag i 1969 satte Kulturutvalget en annonse i avisen om at man ønsket å få startet et barneteater i Haugesund. Året etter etablerte syv damer flere teatergrupper både hjemme hos seg selv og på skolene. Teateret fikk navnet “Barneteaterets venner”, men etter hvert som barn ble ungdom, skiftet teateret navn til Haugesund barne- og ungdomsteater. 1976 hadde teateret sin første store forestilling i Festiviteten. Det ble definitivt ikke siste. For over 40 år senere har HBU levert hundrevis av små og store forestillinger.

24852493_1326228574147820_5084446726191627900_n.jpg

I dag er teateret fortsatt en frittstående organisasjon som brenner for å tilby teaterinteresserte barn og unge et kreativt og inkluderende miljø. Teateret er 100 prosent dugnadsdrevet av foreldre og ildsjeler. Vi har 8 teatergrupper med ca 140 aktive skuespillere i alderen 6-18 år. Alle blir behandlet likt ut fra det ståstedet den enkelte til enhver tid har. Det gis utfordringer både gruppe- og enkeltvis, sånn at alle har noe å strekke seg etter.  

Den årlige storforestillingen i Festiviteten hver november er en av våre hovedaktiviteter gjennom året. Vi har også en årlig forestilling på Tønneloftet på Staalehuset, oppsetning på Julemarkedet, og innslag på Seniordagene på Havnaberg. I tillegg setter de ulike gruppene opp forestillinger for familie og venner gjennom hele året.

Bli med på ferden til en spennende verden!


Opptak

Haugesund barne- og ungdomsteater er et inkluderende fritidstilbud for teaterinteresserte barn og unge fra 6-18 år. Vi har opptak av nye medlemmer i januar hvert år. Aspiranter kan søke fra det året de går i første klasse. De øvrige gruppene fyller på med nye medlemmer så langt det er plass. Husk at vi er et dugnadsdrevet teater. Det vil si at alle som ønsker å bli medlem hos oss må forplikte seg til å delta i driften med noe dugnadsinnsats gjennom året. Les mer om dugnadsarbeidet under.

Søknadsperioden foregår fra november, og annonseres både på nettsiden vår og i sosiale medier. Opptaket for 2019 er nå stengt. Alle som har søkt innen fristen vil få tilbakemelding innen 13. januar.


Dugnad

Noen arbeidsområder trenger hjelp av faste personer som kan være med regelmessig høsten før forestilling i Festiviteten. Det gjelder særlig de som jobber med kostyme og kulisser/snekkergjeng. Her trengs det hjelpere som kan komme jevnt og trutt, sånn at de ansvarlige vet at de har noen å regne med.

De ansvarlige for sminke har kurs i forkant av spilleperioden i Festiviteten, slik at det er mulig å melde seg til dette uten at en er ferdig utlært i forkant. Sosialkomiteen ordner med mat til sultne skuespillere hver dag i spilleperioden, samt øvelseshelger i Festiviteten. Ellers bidrar foresatte med det de kan best, f.eks. transport, inn- og utflytting i Festiviteten eller andre scener vi bruker, rigging, årlig dugnad på Staalehuset med rydding og enkelt vedlikehold, baking, etc. Det er også viktig å ha ekstra voksne til stede i Festiviteten i spilleperioden, slik at vi kan ivareta de yngste skuespillerne på en god måte når vi har lange spilledager i helgene.

Vi vektlegger å ha et trivelig miljø slik at dugnadsarbeidet oppleves sosialt og kjekt for de som deltar.

Hvert område har sin hovedansvarlig som organiserer drift og sørger for at vi kommer i mål med de ulike prosjektene:

Kostymeansvarlig

Trine Eikemo Wahlberg
#: 958 72 290

Kulisseansvarlig

Børge Pettersen
#: 900 29 388

Husansvarlig

Knut Magne Tveita
#: 416 07 854 Birte Fingann Stol

Sminke / Hår

Ågot Lodden #: 958 12 375
Nina Simonsen-Jensen
Anja Sofie Møgster

Teknisk ansvarlig

Jon Magne Josephsen
#: 413 38 911


Styret 2019

Leder

Anne-Kjersti Larsen
#: 918 81 831

nestLeder

Lene Svanberg Jakobsen
#: 988 45 265

Styremedlem

Marit Ness
#: 951 49 783

Kassérer

Else Lill Johnstad
#: 951 55 946

Ungdoms-
representant

Oda Lura Larsen

Sekretær

Kathrine Hettervik
#: 414 39 730

Gruppeleder-
representant

Veronica Askeland
#: 907 96 872

De Ansvarliges representant

Jon Magne Josephsen #: 413 38 911